Podstawowe informacje i definicje:

Każdy program komputerowy ma jeden początek, lecz może mieć wiele możliwych zakończeń.

Środowisko programistyczne – aplikacja przeznaczona do tworzenia, zmieniania i testowania programów.

Kod źródłowy – zapis programu opisujący operacje jakie komputer ma wykonać na posiadanych danych.

Kompilacja – przetłumaczenie kodu źródłowego na język maszynowy, to jest zrozumiały dla komputera.

Komentarz – poprzedzony oznaczeniem  „//” komentarz nie ma żadnego wpływu na działanie i programu i jest stosowany do informowania osoby odczytującej program o jego funkcji lub tymczasowego wyłączania części tekstu z programu.

Przestrzeń nazw –określa, jakie funkcje i zmienne mogą być użyte w danym miejscu

 

Tworzenie projektu

W programie Code::Blocks należy  wybrać  File -> New -> Project -> Console Application -> C++, następnie podać nazwę projektu i miejsce jego zapisania. Następnie wybrać [nazwa projektu] -> Sources ->  main.cpp.

Możemy zobaczyć strukturę programu, który na razie po aktywowaniu napisze „Hello World”. Funkcje programu można określić poprzez stosowanie komend.

#include <…> - opisuje, z jakich zbiorów komend korzysta program

using namespace std; - określa użycie standardowych przestrzeni nazw std

Funkcja main() określa początek programu, natomiast return 0 oznacza zakończenie

cout – tekst w cudzysłowie po tej komendzie zostanie wyświetlony przez program

cin – określa miejsce, gdzie użytkownik podaje informacje